Hình ảnh máy xả cuộn dạng đứng trong quá trình thử vận hành. 

 

Vận hành máy xả cuộn dạng đứng

 

 

Copyright 2014 © Xưởng Cơ Khí Tiến Phước. All Rights Reserved.