Công ty chế tạo máy Tiến Phước đã gia công thành phẩm và bàn giao máy xả cuộn dạng đứng kịp tiến độ. Xem thêm chi tiết......

 


Copyright 2014 © Xưởng Cơ Khí Tiến Phước. All Rights Reserved.